Medlemsbetingelser

Udmeldelse af klubben:
Ønsker du, at melde dig ud skal det gøres til kasseren på
kasserer@claytarget.dk
 


Over 2600 medlemmer og nye kommer til hver uge

Meld dig ind