Bestyrelsesmodel og årshjul

 

 


Formand


Næstformand

Supplerer formandens opgaver og er ansvarlig for:


Kasserer

Forestår foreningens virksomhed og drift, samt er ansvarlig for:


Ordensudvalg


Sportsudvalg

Ansvarlig for afholdelse og koordinering af aktiviteter på KFK, herunder:


Driftsudvalg

Ansvars områder

Instruktør

•    Afvikling af instruktørmøder
•    Udarbejdelse af vagtplaner og information til instruktører herom
•    Behandling af forslag og ideer fra korpset
•    Behandling af henvendelser, der vedrører instruktører
•    Evaluering, udvikling og efteruddannelse af instruktører
•    Rekruttering og afvikling af instruktører
•    Socialt arrangement for instruktørkorpset

Faciliteter

•    Ansvarlig for udarbejdelse og implementering af vedligeholdelsesplan i samarbejde med driftsleder.
•    Ansvarlig for udarbejdelse og implementering af investeringsplan.
•    Udvalget har ansvaret udarbejdelse af vedligeholdelsesplan for ovennævnte områder.
•    Udvalget har ligeledes ansvaret for at udarbejde en overordnet investeringsplan.
•    Udarbejdelse af en årsplan (oktober).
•    Ansvar for 1 gang årligt at ajourføre funktionsfordelingsanalysen (november).
•    Vedligeholdelse og indkøb af våben.
•    Sikkerhed på banerne og generelle sikkerhedsbestemmelser for KFK.
•    Elektronisk baneanlæg.

Forretning

•    Fastlægger driftsforhold for drift og butik mv.

Miljø 

•    Formulerer KFKs miljøpolitik, herunder miljømålsætninger og heraf afledte miljøhandlingsplaner samt initiere heraf affødte miljøhandlinger

Generel myndighedskontakt

•    Tilse at KFKs miljøgodkendelser altid er i bedste orden
•    Kontakt til Golf-folket

 


Over 2600 medlemmer og nye kommer til hver uge

Meld dig ind