KFK Støttekoncept 


Formål

KFK-skytter har igennem mange år opnået imponerende resultater såvel nationalt som internationalt. Som i alle andre sportsgrene kræves en stor indsats i form af både tid og økonomi for at opnå disse resultater. Derfor ønsker KFK at støtte de bedste skytter. Støtten bør ikke opfattes som et budget til skyttens skydning, men som en støtte.

Kendetegnende for skytter under KFK’s Støttekoncept er derfor, at de er dygtige, engagerede og udviser den rette sportsånd.

Hvem kan opnå støtte?

For at komme i betragtning til støtte skal du

  1. Være medlem af KFK
  2. Have opnået placering i top-10 på DSkyU’s rangliste det forudgående år i enten Herre (alle mænd over 21), Dame eller Junior klasse. Er der færre end 10 skytter i klassen, skal du være blandt den bedste 3. del
  3. Have skudt for KFK i hele den forudgående sæson og i den disciplin du søger støtte til.
  4. Hvis du som junior opnår støtte og året efter bliver senior, vil du fortsat være berettiget til støtte som senior, men med satsen for junior

Særligt for Jagtskydning

I jagtskydning gives der alene støtte til stævneindskud til mesterskaber arrangeret af Dansk Flugtskydnings Forbund og Dansk Skytte Union, Skydesport Danmark. KFK betaler desuden holdindskuddet til Midtsjællands turneringen (40i40).

Alle skytter der i sæsonen deltager i ovennævnte mesterskaber og stiller op for KFK, får deres indskud dækket af KFK. Hvis de budgetterede 20.000 kr., der er afsat, ikke dækker de faktiske tildelinger, reduceres alle tildelinger, så de samlede omkostninger aldrig overstiger det budgetterede.

Støtten udbetales ved indlevering af udbetalingsblanket og kvitteringer udstedt til skytten, senest 1. december.

Bemærk: Indskuddet dækkes ikke for skytter, der samtidig får støtte i en anden disciplin.

Hvordan søger jeg?

Hvis du opfylder ovenstående krav, skal du udfylde ansøgningsblanketten, hvor du beskriver dine mål, plan og budget for sæsonen. Blanketten skal sendes pr. mail til Sportsudvalget på kfk@claytarget.dk eller afleveres i shoppen, senest 1. marts. Gælder ikke for jagtskytter!

Hvis Sportsudvalget er i tvivl om du opfylder kravene for støtte, bliver du kontaktet.

Link til ansøgningsblanket.

Hvor meget støtte kan jeg få?

Der er afsat kr. 80.000 til støtte i disciplinerne Compak Sporting, OL Trap, Skeet og Nordisk Trap og 20.000 kr. til disciplinen Jagt. Hvis beløbet, ikke dækker de faktiske tildelinger, reduceres alle tildelinger, så de samlede omkostninger aldrig overstiger det budgetterede.

Der kan kun opnås støtte til én disciplin pr. skytte.

Vilkår for udbetaling af støtte

Som modtager af støtte fra KFK forventer vi

Tilsidesættelse af ovenstående kan påvirke dine muligheder for støtte fremadrettet.

Udbetaling af støtte

Link til udbetalingsblanket

Øvrig støtte

KFK yder følgende øvrig støtte: 

Atleter under Dansk Skytte Unions elite- og bruttogruppesatsning (Team Danmark)

KFK dækker udgiften til atleternes egenbetaling i Dansk Skytte Union. Der afsættes årligt 25.000 kr. Hvis dette beløb, ikke dækker de faktiske omkostninger, reduceres beløbet så det aldrig overstiger de budgetterede.

Medaljebonus

KFK tildeler hvert år medaljebonus for de medaljer en skytte opnår gennem året. Hvis beløbet ikke dækker de faktiske tildelinger, reduceres der med en given procentsats, så de samlede omkostninger for medaljebonus aldrig overstiger det budgetterede. 

Der kan opnås følgende medaljebonus:

Medaljebonus bruges det efterfølgende år på relevante udgifter (Patroner, lerduer, rejseudgifter til udenlandske/nationale stævner, trænerudgifter). Er du i tvivl om bonusanvendelsen, kan du altid kontakte sportsudvalget inden udgiften afholdes, for at opnå forhåndsgodkendelse.

Udbetaling af medaljebonus

 


Over 2600 medlemmer og nye kommer til hver uge

Meld dig ind